Cỏ nhân tạo non-infill

Cỏ nhân tạo cần được vô cát và hạt cao su để giữ cỏ thẳng đứng, và khả năng phục hồi cỏ nhân tạo.  Tác dụng làm tăng độ nảy của bóng và độ êm khi chơi trên nền sân bóng đá cỏ nhân tạo, cỏ nhân tạo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khai thác chơi bóng đá hiện nay, thay thế được sân cỏ tự nhiên và điều này đã được chứng minh cho tới hôm nay