Chải lại mặt sân định kì

Sau một thời gian khai thác, cỏ sẽ nằm xuống chúng ta cần chải lại cho cỏ đứng lên  và san bằng lại những chỗ bị trôi hạt cao su. Dụng cụ phổ biến nhất là gắn bàn chải hay bàn cào làm bằng sợi cước nhựa để chải cỏ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *