Bạc nối cỏ

Bạc nối cỏ dùng để nối các đường ghép cỏ lại với nhau và là miếng lót để dán cỏ trắng cỏ vàn đi viền cho sân bóng. Tấm lót được công ty nhập trực tiếp theo cỏ, tấm lót này cũng chính là tấm lót để dệt cỏ nên chất lượng cao, ko bị mục.


Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *