Giá cỏ nhân tạo là bao nhiêu?

Giá cỏ nhân tạo phụ thuộc vào chất liệu đầu vào của cỏ nhân tạo, hiểu theo nghĩa đơn giản là chất liệu đầu vào càng tốt thì giá cỏ nhân tạo càng cao. Tiêu chí đánh giá chất lượng của cỏ nhân tạo dựa vào các thông số như sau:

– Dtex cỏ nhân tạo là bao nhiêu, Dtex càng cao giá cỏ càng cao

– Khoảng cách cỏ nhân tạo giữa 2 hàng cỏ là bao nhiêu (inch) : khoảng cách càng dày thì giá cỏ càng cao, thị trường có các thông số khoảng cách cỏ như sau: khoản cách 3/4inch, khoảng cách 5/8 inch, khoảng cách ½ inch và cuối cùng là 3/8 inch.

– Số lớp đế cỏ: cỏ có số lớp đế nhiều hơn thì sẽ mắc hơn, hiện nay có loại thông số cho đế cỏ: cỏ 1 lớp đế, cỏ 3 lớp đế, cỏ 3 lớp đế và đặc biệt cỏ 3 lớp đế có tang PU giá càng cao

– Chiều cao sợi cỏ cũng phụ thuộc rất nhiều vào chi phí cỏ nhân tạo: Chiều cao cỏ nhân tạo  phổ biến hiện nay tại thị trường Việt Nam như sau: chiều cao 40mm, 50mm và 60mm

– Mật độ mũi khâu: mũi khâu càng nhiều giá càng cao

– Số sợi cỏ trên một múi cỏ : Số sợi cỏ càng nhiều thì giá càng cao, có các loại  như sau: 8 sợi trên 1 múi, 12 sợi trên 1 múi và 16 sợi trên 1 múi.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *