Vô thêm hạt nhựa định kì

Hạt nhựa cần vô định kỳ theo năm, tùy vào hao hụt mất hạt mà vô số lương hạt nhựa cần thiết. Mục đích tăng cường hạt nhựa theo từng năm giúp cỏ được bảo vệ tốt hơn, trach tiếp xúc trực tiếp với cát dẫn đến cỏ bị cọ sát và mòn. Sân chơi lúc nào cũng êm và cảm nhận bóng lăng thật nhất

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *