Tăng lại cáp quanh sân

Theo thời gian cáp căng lưới quanh sân sẽ giản và trũng xuống, chúng ta cần tăng cho thẳng lại để sân luôn đẹp và bảo vệ lưới tốt hơn.

Rate this post
Xem thêm  Các bước quy trình thi công cỏ nhân tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *