Sân Bóng Đá Suối Đá – Dương Minh Châu, Tây Ninh

Tên Sân: Sân Bóng Đá Suối Đá
Quy Mô: Sân 5 Người
Diện tích: 800 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi gân – ưu điểm nổi bật về chống trơn trợt, chịu lực tốt.
Chủ Đầu Tư: Anh Hùng
Địa Chỉ: Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Hoàn Thành: 01/08/2023