Sân Bóng Đá Phước Mỹ – Phan Rang, Ninh Thuận

Tên Sân: Sân Bóng Đá Phước Mỹ
Quy Mô: Sân 7 Người (chia thành 2 sân 5 người)
Diện tích: 1800 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi Kim Cương – cấu tạo sợi theo mô hình Kim Cương, độ bền cao.
Chủ Đầu Tư: Anh Long
Địa Chỉ: Khu Phố 3, P.Phước Mỹ, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
Hoàn Thành: 28/02/2023