Sân Bóng Đá Núi Sam – Châu Đốc, An Giang

Tên Sân: Sân Bóng Đá Núi Sam
Quy Mô: Sân 5 Người
Diện tích: 800 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi Kim Cương – cấu tạo sợi theo mô hình Kim Cương, độ bền cao.
Chủ Đầu Tư: Chị Thúy
Địa Chỉ: Vĩnh Phước, Phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc, Tỉnh An Giang
Hoàn Thành: 12/01/2023