Sân Bóng Đá HANA – Biên Hòa, Đồng Nai

Tên Sân: Sân Bóng Đá HANA
Quy Mô: 2 Sân 5 + 2 Hồ bơi
Diện tích: 3000 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi Kim Cương – cấu tạo sợi theo mô hình Kim Cương, độ bền cao.
Chủ Đầu Tư: Anh Nam
Địa Chỉ: Hóa An – Biên Hòa – Đồng Nai
Hoàn Thành: 1/10/2023