Sân Bóng Đá Châu Pha – Châu Đức, Vũng Tàu

Tên Sân: Sân Bóng Đá Châu Pha
Quy Mô: 2 Sân 5 Người độc lập
Diện tích: 1600 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi Kim Cương – cấu tạo sợi theo mô hình Kim Cương, độ bền cao.
Chủ Đầu Tư: Anh Khánh
Địa Chỉ: Châu Pha, Châu Đức, Vũng Tàu
Hoàn Thành: 05/07/2023