Sân Bóng Đá Bình Tâm – Tân An, Long An

Tên Sân: Sân Bóng Đá Bình Tâm
Quy Mô: Sân 7 Người (chia thành 2 sân 5 Người)
Diện tích: 2200 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi gân – ưu điểm nổi bật về chống trơn trợt, chịu lực tốt.
Chủ Đầu Tư: Anh Tiến
Địa Chỉ: Ấp Bình Nam, Xã Bình Tâm, Tân An, Long An
Hoàn Thành: 07/07/2023