Sân Bóng Đá An Phú – Tuy Hòa, Phú Yên

Tên Sân: Sân Bóng Đá An Phú
Quy Mô: Sân 7 Người (chia thành 3 sân 5 Người)
Diện tích: 2400 m2
Dòng cỏ sử dụng: Sợi Kim Cương – cấu tạo sợi theo mô hình Kim Cương, độ bền cao.
Chủ Đầu Tư: Anh Long
Địa Chỉ: Thôn Chính Nghĩa, Xã An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên
Hoàn Thành: 19/05/2023