Keo dán / Keo dán

Keo / keo cỏ nhân tạo hoạt động cùng với băng dính để liên kết các cạnh của hai phần cỏ nhân tạo với nhau.

Keo dán cỏ nhân tạo có hai loại: keo một thành phần và keo hai thành phần. Đối với vận chuyển hàng container quốc tế, hầu hết các công ty vận chuyển chỉ nhận keo dán cỏ nhân tạo hai phần. Keo một thành phần được hãng tàu coi là vật liệu nguy hiểm (nhưng an toàn cho việc lắp đặt cỏ nhân tạo).

Có rất nhiều thương hiệu keo cỏ nhân tạo hai thành phần trên thị trường. Chúng tôi đề nghị Cỏ nhân tạo NANPAO keo dán (trong kho) hoặc MAPEI Ultrabond Turf 2 sao.