Hạt cao su

Cỏ nhân tạo không có sợi rơm cần phải đứng lên để đứng lên. Lớp đệm cao su cung cấp một bề mặt mềm hơn và cho độ nảy. Đặc biệt, cao su là cần thiết cho cỏ bóng đá đầy cát. Chúng tôi khuyên dùng cao su vụn đen hoặc hạt cao su TPE.