Hàng rào cỏ dại

Hàng rào cỏ dại ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại trong dự án lắp đặt cỏ nhân tạo của bạn với việc sử dụng hàng rào cỏ dại. Sản phẩm này làm chính xác những gì tên của nó ngụ ý. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt giữa cơ sở và cỏ nhân tạo.

Chiều rộng của cuộn: 1m, 2m, 3 m, 4m
Chiều dài cuộn: 50m, 100m
Ngữ pháp: 100g /, 120g /