Đấu kiếm thể thao

Chúng tôi cung cấp hai loại hàng rào thể thao: hàng rào kim loại phủ PE / PVC và hàng rào lưới nhựa (PP, PE).