Cỏ nhân tạo Tenis

Chiều cao cỏ 10 mm-15mm được khuyến nghị. Mật độ khâu cao, loại cỏ nhân tạo chứa đầy cát để xây dựng sân quần vợt, Sân cricket hoặc là đa mục đích các môn thể thao.